E-learning Kindermishandeling

Gratis geaccrediteerde E-Learning Kindermishandeling 2 modules: Werken met een meldcode en Is het veilig thuis?

Deze scholing bestaat uit diverse modules. Binnen een week na uw aanmelding ontvangt u een link waarmee u kunt inloggen in uw leeromgeving.
De huisarts en de doktersassistent die zich inschrijven worden gekoppeld aan 2 modules.

  1. werken met een meldcode
  2. is het veilig thuis?

De POH wordt gekoppeld aan de e-learning over de meldcode.

Hieronder vindt u meer informatie over beide modules, uitgesplitst per doelgroep.
 

Module 1 – Werken met een meldcode W2019
Voor de huisarts en POH en doktersassistent
De cursus gaat over het signaleren van en handelen bij vermoedens van verschillende vormen van huiselijk geweld: kindermishandeling, partnergeweld en ouderenmishandeling. De KNMG meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is daarbij leidraad. Ook leer je over de verplichte kindcheck.

  • Voor de huisarts en POH-S: de cursus duurt 3 uur en wordt afgerond met een toets. Accreditatie huisarts: ABC1 : 3 punten
  • Voor de doktersassistent: de cursus duurt 2 uur en wordt afgerond met een toets. Accreditatie: CADD van de NVDA: 2 punten

Leerdoelen

  • U krijgt informatie over de verschillende vormen van huiselijk geweld tegen volwassenen, wat de gevolgen zijn en leert signaleren en handelen volgens de KNMG-methode.
  • Ook krijgt u informatie over de Kindcheck: de verplichting om bij bepaalde groepen volwassen patiënten na te gaan of zij kinderen opvoeden, en of die kinderen wel veilig zijn.

Voor de POH-GGZ
Als professional in de geestelijke gezondheidszorg bouw je vaak een sterke vertrouwensrelatie op met patiënten en leer je hun thuissituatie ook beter kennen. Soms word je geconfronteerd met signalen die kunnen wijzen op huiselijk geweld. Wat doe je dan? Dat leer je in de cursus GGZ: Werken met een meldcode.

Aanvullende informatie
U oefent met videofragmenten en interactieve werkvormen. De cursus duurt 3 uur en wordt afgerond met een toets. 
Deze cursus bevat opfrismomenten. Een opfrismoment is een kort stukje scholing dat extra informatie of verdieping bij een leeronderdeel bevat. Een opfrismoment duurt maximaal 15 minuten. U ontvangt deze automatisch drie maanden en een half jaar na het afronden van de scholing. De opfrismomenten zijn niet geaccrediteerd bij de diverse kwaliteitsregisters.

Leerdoelen

  • Hoe kan ik signalen van huiselijk geweld herkennen bij een patiënt, wat kan ik doen en wat zijn mijn rechten en plichten volgens de meldcod

Module 2 – Is het veilig thuis?

Voor de huisarts
Er zijn 4 verdiepende online oefencasussen waarin geoefend wordt met de kindcheck, vroegsignalering, monitoren veiligheid en praten met een jongere

De e-learning duurt een uur en na afronding kunnen deelnemers een bewijs van deelname downloaden.

Voor de doktersassistent

Leerdoelen

  • U weet wanneer de kindcheck moet worden uitgevoerd en welke vragen u moet stellen om dit te doen.
  • U vult de focusvragen (SPUTOVAMO) in tijdens de triage en bent izich bewust van het belang van antwoorden op deze vragen.
  • U kunt afwegen welk belang ouder- en/of kindsignalen spelen bij het verzoek tot visitatie van de huisartsenpost.

De cursus duurt 1 uur en wordt afgerond met een toets. Accreditatie: CADD van de NVDA: 1 punt.

Over het project

Jeugd
1 januari 2023
Actief
03-08-2023

Over het fonds

Fries Fonds Achterstandswijken
Logo