Eenmalig budget

AOF Groningen stelt aan elke huisartsenpraktijk met min. 5% patiënten achterstandspopulatie een eenmalig budget beschikbaar ten behoeve van verbetering van het werkplezier en verlichting van de werkdruk in huisartspraktijken.

Omschrijving 
AOF Groningen stelt aan alle huisartspraktijken die te maken hebben met patiënten woonachtig op de postcodes achterstandswijken (percentage ingeschreven achterstandspatiënten minimaal 5%) een eenmalig budget beschikbaar à € 7,50 per ingeschreven achterstandspatiënt. 

De aanvraagperiode is van 1 januari 2023 tot en met 1 december 2023.

Verantwoording dient achteraf te gebeuren via het verantwoordingsformulier met toevoeging van bijbehorende facturen en/of loonstroken. 

Het budget mag uitsluitend worden aangewend voor één of meer van onderstaande keuzeopties. 

Keuzeoptie
Hieronder de keuzeopties met een korte toelichting. 
De beschikbare keuzes hebben een directe positieve bijdrage op de algemene uitdagingen in de huisartsenzorg en in het bijzonder die in achterstandswijken. Het betreft een extra inzet die eenmalig wordt vergoed door het AOF. Meerdere keuzes zijn mogelijk. 

1. Teambuilding/welbevinden 
Het budget kan worden besteed aan activiteiten met het team, of blijken van waardering (cadeaubon, geschenken, cursussen die bijdragen aan het welbevinden zoals balans in je werk) aan medewerkers. Let op de fiscale regelgeving die van toepassing is. (Let op: De werkgever (huisartsenpraktijk) is verantwoordelijk voor de werkkostenregeling. Indien de kosten van teambuilding vergoed worden door AOF Groningen, moet de huisartsenpraktijk dit wel opgeven in loonadministratie in de werkkostenregeling) 

2. Extra tijdelijke inzet POH of praktijkmanager * 
Het budget kan worden besteed aan arbeidskosten van een extra inzet ondersteunende functionaris. Dat kan een eigen, of extern ingehuurde POH zijn, of een praktijkmanager. 

3. Extra tijdelijke inzet assistent * 
Het budget kan worden besteed aan arbeidskosten van praktijkassistentie. Dat kunnen extra uren van de eigen assistenten zijn, of (extra) inzet van een waarneem-assistent. 2 7 maart 2023 

4. Extra tijdelijke inzet huisarts * 
Het budget kan worden besteed aan arbeidskosten van een huisarts. Dit kunnen eigen extra uren zijn, of inzet van een waarnemer (opvang vakantie of overige afwezigheid). 

5. Praktijkverbouwing/aanpassingen ergonomisch werken 
Zowel kleine als grote aanpassingen aan de praktijk, verhuiskosten of hulpmiddelen voor ergonomisch werken. 

6. Website aanpassingen 
Budget voor inhuur van een websitebouwer: bouwen van een nieuwe, of aanpassen van een bestaande website om deze bijvoorbeeld toegankelijker, of completer te maken. 

7. Dossiers digitaliseren/opschonen
Het budget kan worden besteed aan de inzet van een medewerker om dit te realiseren. 

* niet beschikbaar voor praktijken die extra personeel gaan inzetten i.k.v. Meer Tijd Voor de Patiënt.
Aanvragers dienen zich bewust te zijn van het eenmalig karakter van dit budget! 

Werkwijze 

1. Elke praktijk heeft in maart 2023 (met uitloop naar begin april) de berekening van het beschikbaar budget voor de desbetreffende praktijk ontvangen. De berekening is gebaseerd op gegevens van Vektis, november 2022. Bij de berekening wordt een aanvraagformulier meegezonden. 

2. De praktijk dient het formulier in met daarop gegevens praktijk en van welke keuzemogelijkheden gebruikt gaan worden. Versturen naar aofgroningen@elann.nl 

3. De praktijk ontvangt van AOF Groningen (automatisch) een bevestiging van ontvangst. 

4. De praktijk heeft tot 1 december 2023 de mogelijkheid om het eenmalig budget te declareren d.m.v. toezending verantwoordingsformulier met facturen en/of loonstroken. 

5. Het bedrag wat toegekend is (zie 2) en wat verantwoord wordt door middel van facturen, wordt daarna binnen drie weken aan de praktijk overgemaakt. 

Wijziging bestaande aanvragen 

Gedurende het jaar 2023 kan er geen gebruik gemaakt worden van de standaard aanvragen Vergoeding waarneming, vergoeding uurgesprek, vergoeding scholing en vergoeding overig. Er kan nog wel gebruik gemaakt worden van de tolkentelefoon

Download meer informatie

Over het project

Communicatie en voorlichting
1 januari 2023 - 31 december 2023
Actief
15-05-2023

Over het fonds

AOF Groningen