Terugblik Goede voorbeelden 2021

Laden Evenementen

De Goede voorbeelden conferentie van 2021 is verspreid over vier digitale bijeenkomsten. Hier lees je meer over de vier voorbeelden die zijn gedeeld op 24 juni.

Faciliteren Home- en Basisteams 

Dit project voor zorg- en welzijnsprofessionals in een wijk in Amsterdam Noord bevordert de samenwerking door middel van periodiek overleg aan de hand van inhoudelijke thema’s en casuïstiek.

Health Battle 

Het project Health Battle brengt buurtbewoners met leefstijlproblematiek duurzaam in beweging door onder andere het creëren van een groepsgevoel en veel gedeelde problematiek. 

Gezond en gelukkig Moerwijk

Een ‘man-made-blue zone’ is een regio in de wereld waar mensen langer, gelukkig en in goede gezondheid leven. Vanuit dit perspectief werkt huisarts Amanda de Glanville als medisch wijkmakelaar aan een coalitie van partners in de wijk. 

(Corona) Uurconsult en Multidisciplinair Overleg

In het uurconsult brengt de huisarts samen met de patiënt alle medische en psychosociale factoren in kaart waarmee de patiënt in zijn leven wordt geconfronteerd. Samen bespreken zij welke rol deze factoren spelen bij de klachten die de patiënt ervaart. De patiënt en huisarts krijgen meer inzicht in de situatie. Daarnaast is er beter inzicht in welke ondersteuning noodzakelijk is. Dat maakt de zorg efficienter. Bij een veelheid aan problemen en zorg- en hulpverleners van een patiënt kan een MDO worden gestart.