Projectendatabase

In het hele land zijn 16 achterstandsfondsen actief. Zij geven financiële ondersteuning aan wat er lokaal nodig is. Op deze pagina lees je meer over de diverse projecten die in het land worden uitgevoerd. Je vindt er naast een omschrijving van het project óók contactgegevens. Zo kun je contact opnemen met het lokale fonds.

In de aankomende periode zullen we meer projecten toevoegen. Ben je op zoek naar informatie over een project dat je hier nog niet terug kunt vinden? Wij helpen je graag verder. Neem contact met ons op.

Zoeken

Onderwerp

Fonds

Status

Filters:
Migranten

Inzet Interculturele Praktijkondersteuner Huisartsenzorg (POH)

Met de inzet van een interculturele POH wordt de hulpvraag van de patiënt sneller concreet in kaart gebracht en vertaalt naar passende zorg.
Nascholing

Lean in de huisartsenpraktijk deel 1: Lean procesanalyse

U verkrijgt inzicht in wat alle praktijkmedewerkers in de praktijk doen rondom een proces.
Nascholing

Lean in de huisartsenpraktijk deel 2: Lean werkplekmanagement

De spreek- en behandelkamers, overige werkplekken en de bijbehorende opslagruimtes zijn dusdanig ingericht en georganiseerd dat ze teamgericht en procesmatig werken volledig ondersteunen.
Nascholing

Organisatie van bij- en nascholing in de huisartsenpraktijk

Het vergroten van de competenties, het werkplezier en de deskundigheid van praktijkmedewerkers op het gebied van achterstandsproblematiek.
Communicatie en voorlichting

Organisatie van cultuurspecifieke voorlichting in de praktijk en voorlichting voor anderstaligen

Het verhogen van therapietrouw (van laaggeletterden), beter begrip van ziekte en zelfzorg.
Laaggeletterdheid

Praktijkcheck laaggeletterdheid

Het verbeteren van de toegankelijkheid van de huisartsenpraktijk en de praktijkomgeving voor laaggeletterde patiënten.
Samenwerking in de wijk

Samenwerking binnen het sociaal domein

Het ondersteunen en versterken van samenwerking in de wijk om zo de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de inwoners te behouden en te vergroten.
Nascholing

Supervisie of individuele coaching voor huisarts en/of praktijkmedewerkers

Het leren omgaan met werkdruk, stress en het verhogen van werkplezier. Een vorm van begeleiding waarbij een coach/supervisor gedurende een bepaalde periode aandacht schenkt aan het functioneren van zorgprofessionals.
Organisatie van de praktijk

Stabiliteit en continuïteit verkrijgen in het artsenteam van een praktijk

Stabiliteit en continuïteit verkrijgen in het artsenteam van een praktijk met achterstandsproblematiek. Door de zwaardere problematiek in een stadspraktijk zijn er weinig artsen die zich langdurig willen binden en verbinden aan de praktijk.