- DE ACHTERSTANDSFONDSEN -

Ondersteuning van de huisartsenzorg in achterstandswijken

Regio's

In Nederland zijn 21 regionale Achterstandsfondsen. Gezamenlijk vormen zij een netwerk waarin zij de samenhang waarborgen, samenwerken en kennis delen. Kijk voor ondersteuningsmogelijkheden en voorwaarden bij het regionale achterstandsfonds van je gemeente. Onder welk fonds valt mijn gemeente? Kijk hier voor het overzicht.

Landelijke activiteiten
De landelijke stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de projectleiders van de vier grootste Achterstandsfondsen, een adviserend huisarts en een landelijk projectadviseur die kleinere Achterstandsfondsen vertegenwoordigt. De landelijk projectadviseur zorgt voor de beleidsmatige en secretariële ondersteuning. Op landelijk niveau vragen de Achterstandsfondsen aandacht voor achterstandsproblematiek in de huisartsenzorg en actuele kwesties. 

Contactgegevens per regionaal Achterstandsfonds

Achterstands Ondersteuningsfonds (AOF) Amsterdam/Almere
Hiske Stokvis (adviseur ELAA, per 9 december 2019)
T 06 - 420 64 321
E h.stokvis@elaa.nl

Arnhems Fonds Achterstandswijken (AFA)
Annelies Diependaal van Zeeland (adviseur Proscoop)
T 055 - 505 86 10
E info@afa-arnhem.nl

Fonds Achterstandswijken Delft, Schieland, Westland
Irma Martis (Adviseur ZEL)
T 0174 – 615 063
E ireuvers@zel.nl

Fonds Huisartsen in Achterstandswijken Haaglanden (FHA)
Regina Kruse (Algemeen directeur)
T 070 - 302 98 22
E rkruse@stichtingfha.nl

Fonds Achterstandswijken Deventer
Carola Griekspoor (secretaresse)
T 0570 - 501 770
E c.griekspoor@hcdo.nl

Achterstandsfonds Dordrecht e.o.
Bertine van Asch (VGZ zorgverzekeraar)
T 0183-681503
E bertine.van.asch@vgz.nl

Achterstandsfonds Ede-Veenendaal
Marijke ten Haaf (Staffunctionaris Huisartsen Gelderse Vallei)
T 0318 - 200 864
E haafm@hagv.nl
Heleen Hamberg
E hambergh@hagv.nl (tot oktober 2019)

Fonds Gelre-IJssel en DGR via kring
Jorg Arends (beleidsmedewerker)
T 055-53 37 084
E j.arends@lhv.nl

Achterstands Ondersteunings Fonds (AOF) Groningen
Gerard Tros (adviseur personeel en nascholing)
T 050-3666448
E g.tros@elann.nl

Leeuwarder Fonds Achterstandswijken (LFA)
Erwin Brameijer (regioadviseur ROS Friesland)
M 06 21862169
E e.brameijer@rosfriesland.nl

Achterstandsfonds Leiden/Alphen a.d Rijn
Marieke van Schie-Stevens (adviseur REOS)
T 071 - 566 18 18
E mvanschie@reos.nl

Achterstandsfonds Limburg
Marije Brull (beleidsmedewerker)
T 06 – 34 03 61 54
E M.Brull@lhv.nl

Stichting Utrechts Fonds Achterstandswijken (UFA)
Yvonne Lindemans (ambtelijk secretaris UFA)
T 030 - 2644520
E ufa@utrechtsfondsachterstandswijken.nl

Stichting Achterstandswijken Nijmegen (SAN)
Jeanet Bouw (Adviseur)
T 06 26 124 886
E san@edificare.nl

Achterstandsfonds Huisartsen Noord-Holland
Maaike Koerhuis (projectmanager ZONH)
T 06 – 48 55 05 46
E achterstandsfonds@zonh.nl

Fonds Achterstandswijken (FAW) Rotterdam
Elly van Gelder (manager)
T 010 - 220 76 32
E evangelder@fawrotterdam.nl

Achterstandswijken Ontwikkelings Fonds (AOF) Twente
Mariëtte Vrielink (bestuurssecretaresse Huisartsenkring Twente)
T 074 - 256 83 31
E m.vrielink@huisartsenkringtwente.nl

Achterstandsfonds Zuidoost Brabant
Huisartsenkring Zuidoost Brabant
Marja van Doremalen (bestuurssecretaris)
T 085-0480009
E m.vandoremalen@lhv.nl

Stichting Fonds Achterstandsgebieden Zuidwest Nederland
Renske Kramer (beleidsmedewerker)
T 0162 - 408 202
E R.Kramer@lhv.nl

Achterstandsfonds Zwolle/Flevoland
Nirky Postema (beleidsmedewerker)
T 038 - 460 12 51
E N.Postema@lhv.nl
noord-nederland@lhv.nl (secretariaat)
Neneh Blömer (beleidsmedewerker)
E N.Blomer@lhv.nl