- DE ACHTERSTANDSFONDSEN -

Ondersteuning van de huisartsenzorg in achterstandswijken

Landelijke actie Zorg om Zorg

Bijeenkomst Samenwerking medisch en sociaal domein in achterstandswijken

Op 20 mei 2019 werden op de bijeenkomst Samenwerking medisch en sociaal domein in achterstandswijken bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, vier initiatieven besproken die integrale samenwerking van zorg en het sociaal domein versterken. Het doel van de bijeenkomst was om gezamenlijk te onderzoeken wat nodig is om deze initiatieven verder te helpen en hoe de bestaande aanpakken op de lange termijn structureel geborgd kunnen worden. Lees verder.

Meer tijd voor de patiënt? Huisartsenpraktijken in kwetsbare wijken gaan anders werken en organiseren

Op 4 februari 2019 organiseerden de Achterstandsfondsen in samenwerking met het programma Alles is Gezondheid… de derde editie van Zorg om zorg in Nederland.
Sinds de eerste en tweede Zorg om Zorg-bijeenkomsten is er meer aandacht en ook veel gebeurd voor achterstandsproblematiek. De derde bijeenkomst stond in het teken de uitbreiding van de werkwijze van Krachtige basiszorg naar Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Zilveren Kruis en CZ ondersteunen deze uitbreiding samen met de Achterstandsfondsen uit de vier grote steden.
Duveken Voors, huisarts in gezondheidscentrum Slotermeer, sprak over de zorg aan onverzekerden, hoe dit is geregeld en wat verbeterd kan worden.
Wouter van Weers, huisarts in gezondheidscentrum Banne Buiksloot, presenteerde het tweejarig plan over hoe de huisartsenpraktijk aan de slag gaat met de werkwijze van Krachtige basiszorg.
Lees hier het verslag van de bijeenkomst en de presentaties van Duveken Voors en Wouter van Weers. Klik hier voor het gezamenlijk persbericht van de Achterstandsfondsen en Zilveren Kruis. 

Tweede editie van Zorg om zorg in Nederland

Op 12 oktober 2017 was de tweede editie van Zorg om zorg in Nederland. Met huisartsen, koepels, overheid, gemeenten en zorgverzekeraars peilden we de stand van zaken en bekeken we welke acties nodig zijn om gelijke zorg voor alle burgers te realiseren en gezondheidsverschillen te verkleinen.

Klik hier voor het nieuwsbericht, het verslag en de presentaties: Toekomst van de huisartsenzorg in achterstandswijken; een tussenstand door Berthon Rikken, gevolgen van de nieuwe financiering huisartsenzorg 2018 door Linda Timmer en Meer tijd en Anders werken door Jacqueline van Riet. 

‘Meer tijd is effectief’

SP Tweede Kamerlid Nine Kooiman en beleidsmedewerker Nina de Ridder brachten donderdag 27 juli jl een bezoek aan Gezondheidscentrum Oosthoek. Het centrum bevindt zich al jaren in een achterstandswijk in Amsterdam Oost. Lees hier het verslag van het werkbezoek.

Tweede kamerleden en medewerkers van VWS op praktijkbezoek

Tijdens het zomerreces en in de maand september gaan kamerleden en medewerkers van VWS op werkbezoek bij huisartsenpraktijken in achterstandswijken in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Ze draaien mee met de praktijk en gaan in gesprek met huisartsen, praktijkmedewerkers en mensen van het wijkteam over thema's als zorgmijden, onverzekerde verwarde mensen, zorg aan illegalen, samenwerking in de wijk en wat er nodig is voor de huisartsenzorg in achterstandswijken.

Achterstandsproblematiek regionaal onder aandacht

Het Utrechts Achterstandsfonds (UFA) en de diverse GEZ in achterstandswijken doen met het manifest Alle burgers hebben recht op gelijke zorg een oproep aan alle lokale partijen om mee te denken over betere organisatie en financiering van zorg in achterstandswijken.
Iedereen kan dit manifest tekenen: Manifest Alle burgers hebben recht op gelijke zorg.

Verschillende steden volgen het Utrechtse voorbeeld en brengen regionaal achterstandsproblematiek breder onder de aandacht.

Huisartsen in achterstandswijken hebben een andere en zwaardere populatie

Half maart kwamen medewerkers van VWS, de Achterstandsfondsen en een vertegenwoordiger van een aantal gezondheidscentra in de vier grote steden bijeen om elkaar te informeren, en het bespreken van de lopende ontwikkelingen. Lees hier het verslag.

LHV steunt de Achterstandsfondsen

Op 28 februari sprak een delegatie van huisartsen in achterstandswijken en de Achterstandsfondsen met voorzitter Ella Kalsbeek en bestuurslid Paulus Lips van de LHV. Lees hier het verslag.

Boodschap van de Achterstandsfondsen

Op basis van de uitkomsten van de bijeenkomst 'Zorg om Zorg in Nederland. Gezondheidsverschillen nemen toe. Hoe ziet de toekomst van de huisartsenzorg in probleemwijken eruit?’ hebben de Achterstandsfondsen de volgende boodschap geformuleerd. Lees hier verder.  

Bijeenkomst Zorg om zorg in Nederland, donderdag 2 februari 2017

Op donderdag 2 februari kwamen huisartsen uit achterstandswijken, huisartsenkoepels, overheid en zorgverzekeraars samen in de Rotterdamse Arminius kerk voor de bijeenkomst ‘Zorg om Zorg in Nederland. Gezondheidsverschillen nemen toe. Hoe ziet de toekomst van de huisartsenzorg in probleemwijken eruit?’

Aanleiding voor de bijeenkomst is de overbelaste huisartsenzorg in wijken met een hoog percentage inwoners met slechte gezondheid en beperkte gezondheidsvaardigheden.

De toekomstplannen van huisartsenkoepels, overheid, gemeenten en zorgverzekeraars voorzien niet structureel in een adequate oplossing voor deze problematiek. Dit bevestigden aanwezige vertegenwoordigers van VNG, VWS, NZa, LHV en ZN. Alle betrokkenen moeten aan de slag. In november komen alle partijen weer samen. Dan moet duidelijk worden welke inspanningen partijen hebben gedaan met welk resultaat. Volg de ontwikkelingen op deze pagina.

  • Overleg over het vervolg van de O&I ontwikkelingen met de Achterstandsfondsen.
  • Inspanningen van de NZa om meer maatwerk en ruimte te creëren voor de achterstandsproblematiek.
  • De LHV zal meer aandacht geven aan achterstandswijken en gaat in gesprek met deze huisartsen.
  • Overleg met Tweede Kamerleden.
  • VWS medewerkers gaan op praktijkbezoek in om meer gevoel te krijgen waar het om gaat en om samen verder te werken. Achterstandsfondsen nemen het initiatief om dit te organiseren.
  • Overleg met de 4G geïntegreerde eerstelijnszorg (GEZ).
  • Overleg samenwerking ZonMW en de Achterstandsfondsen.

Verslag (uitgebreid)

Verslag (korte samenvatting)

Drie casus uit de huisartsenpraktijk (handout)

Presentatie Corinne Collette (Drie casus)

Presentatie Robert Verheij (Differentiatie inschrijftarief, zorgzwaarte)

Presentatie Edwin Velzel (O&I onderzoek)