- DE ACHTERSTANDSFONDSEN -

Ondersteuning van de huisartsenzorg in achterstandswijken

Conferentie Goede voorbeelden 2019

Op 14 maart 2019 kwamen coördinatoren, bestuurders, commissieleden en zorgverleners van de Achterstandsfondsen samen voor de uitwisseling van goede voorbeelden die de afgelopen periode door de Achterstandsfondsen zijn ontwikkeld. In totaal zijn 28 goede voorbeeldprojecten gepresenteerd.
Het programma bestond voor een groot deel uit kleinschalige, relatief eenvoudig te implementeren interventies die in carrouselvorm werden gepresenteerd. Daarnaast presenteerden Antoinet Smallegange (praktijkbegeleider ZEL) en Hoesnia Risouli (voorlichter gezondheid) de praktijk brede aanpak van beperkte gezondheidsvaardigheden in de Schiedamse huisartsenpraktijk Damzicht.
Nikki Makkes (huisarts) en Judith van de Mast (programma coördinator Krachtige Basiszorg) gaven een presentatie over samenwerken met het sociaal domein.

Deelnemers waardeerden de veelheid van zinvolle projecten, de mogelijkheid om ideeën op te doen, het direct uit de eerste hand horen over ervaringen, de mogelijkheid om vragen te stellen en het kunnen voortborduren op de kennis en ervaring die is opgedaan.
Marleen Relouw (beleidsadviseur Zorgverzekeraars Nederland) sprak haar waardering en steun uit voor de activiteiten van de Achterstandsfondsen. 

Meer informatie over de goede voorbeelden:

1.   De interculturele zorgconsulent
2.   Cultuurspecifieke voorlichting diabetes & medicatie voor anderstaligen
3.   Ik ontmoet mij: Training voor niet-westerse migranten vrouwen en mannen
4.   Sturen en verbinden, een projectleider in de huisartsenpraktijk
5.   GGZ problematiek: Protocol terugvalpreventie
6.   Aanpak no-show: Patiënten die niet op afspraak bij POH verschijnen en het evaluatierapport No show
7.   Bewegen: diabetespatiënten met medewerkers van huisartsenpraktijken
8.   Diabetesbox: inzicht krijgen in wat een diabetespatiënt doet op een dag
9.   De vernieuwde verwijswijzer
10. Aanpassen van het wachtkamerscherm en de praktijkwebsite voor patiënten met lage gezondheidsvaardigheden
11. Scholingsvouchers
12. Het uur gesprek: patiënten met complexe problematiek
13. Declaratie MDO-gesprek
14. De allochtone zorgconsulent en de motivatie van de huisartsenpraktijk Bellavista in Almelo
15. Lean Management: verbeteren van de praktijkvoering in achterstandswijken
16. Coaching: het verlagen van de werkdruk
17. Inspiratiebijeenkomsten voor huisartsen
18. Laaggeletterden en licht verstandelijk beperkten in beeld krijgen
19. Zorgstraat kwetsbare ouderen
20. Bevorderen van juist medicatiegebruik bij laaggeletterde patiënten
21. De praktijkcheck laaggeletterdheid
22. Communicatietraining Inzicht in huiselijk geweld en kindermishandeling
23. Training Herkennen Licht Verstandelijke Beperking
24. Training Valpreventie “Kom in Beweging”  
25. Het looprecept en e-learning
26. Filmhuizen